Karta Ewidencyjna Wędkarza

Okręg PZW w Tarnowie informuje wszystkich Wędkarzy, że uchwałą ZG PZW nr 98 z dnia 26 listopada 2015 r. rozpoczęto w Polskim  Związku Wędkarskim wprowadzanie elektronicznej centralnej bazy danych PZW.

W tym celu wszyscy Członkowie PZW są zobowiązani wypełnić kartę ewidencyjną na potrzeby prowadzenia rejestru.
Karta ta jest niezbędna do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Kartę można wypełnić w trakcie dokonywania opłaty, bądź pobrać, wypełnić, wydrukować i dostarczyć przy opłacaniu składek.

Kartę można pobrać:

W formie dokumentu Adobe PDF - do wydrukowania i wypełnienia ręcznie

W formie dokumentu Microsoft Word - do wypełnienia na komputerze i wydrukowania