Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW Tarnów

Dnia 15 listopada 2016 r (wtorek) o godz. 16.00 w biurze Okręgu PZW Tarnów ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów 
odbędzie się Posiedzenie  Zarządu Okręgu.

Tematem zebrania będzie:

Sprawy bieżące Okręgu.