Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW Tarnów

Dnia 14 lutego 2017 r (wtorek) o godz. 16.00 w biurze Okręgu PZW Tarnów ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów 
odbędzie się Posiedzenie  Zarządu Okręgu.

Tematem zebrania będzie:

Sprawy bieżące Okręgu.