Posiedzenie Okręgowego Kapitanatu Sportowego

Dnia 12 czerwca 2018 r (wtorek) o godz. 17.30 w biurze Okręgu PZW Tarnów ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów 
odbędzie się Posiedzenie  Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

Obecność obowiązkowa.