UWAGA ! ZMIANA DATY ORG.POSIEDZENIA KAPITANATU SPORTOWEGO

Dnia 11 czerwca 2018 r (poniedziałek) o godz. 17.30 w biurze Okręgu PZW Tarnów ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów 
odbędzie się Posiedzenie  Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

Obecność obowiązkowa.