Ważność Karty Wędkarskiej - UWAGA

Zgodnie z przesłanym pismem z Zarządu Głównego PZW nr L.dz.GRW-8/1/2019 informujemy iż z obowiązujących przepisów wynika ,że uzyskanie karty wędkarskiej może nastąpić jedynie na podstawie zaświadczenia odpowiedniej komisji egzaminacyjnej o zdanym egazminie na kartę wędkarską. 

Interptetacja  - pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Rybołóstwa z dnia 07.01.2019 r w sprawie ''zachowania ważności kart wędkarskich'' : 

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane przez wojewodów w okresie od dnia 1 lutego 1997 r do dnia 31 grudnia 1998 r oraz karty wędkarskie wydane przez starostów od dnia 1 stycznia 1999 r zachowują swoją ważność. 

 Pismo z ZG PZW - Ldz.GRW-8/1/2019 

Interpretacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej