ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BADAŃ RZEKI WISŁY
  1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:
    Wykonanie badania stanu ichtiofauny w rzece Wiśle na Obwodach Rybackich nr 4 i 5 wynikających z umów z RZGW dot. przeprowadzenia raz na 5 lat odłowów kontrolnych mających za zadanie ustalenie składu gatunkowego i ilościowego ryb.
więcej
Walne zebranie Klubu Zębaty Bochnia

Po sześciu tygodniach przerwy spotykamy się na Walnym Zebraniu członków Klubu Zębaty Bochnia. Dnia 13 lutego o godzinie 16.00 do siedziby Koła PZW Bochnia Miasto przybywa liczne grono - 19 „Zębatych”, by obradować w ważnych sprawach dotyczących naszej działalności.

więcej