Pliki do pobrania
 KSIĘGOWE DLA KÓŁ
pdf icon Karta Ewidencji Wędkarza wzór z ZG PZW
pdf icon Protokół  Inwentaryzacji Kasy 
pdf icon Wzór uchwały PZW
Plik  Zestawienie sprzedaży znaków wartościowych PZW Okręg Tarnów 2024
Plik  Zestawienie sprzedaży znaków wartościowych obce Okręgi 
 exelll Raport finansowy
pdf icon Wniosek koła o dietę
pdf icon   Ewidencja przebiegu pojazdu
 word icon  Lista  wydanych legitymacji 2024
word icon Lista  wydanych zezwoleń - Duplikaty 2024
word icon Lista wydanych zezwoleń - Złota z wieńcem, Honorowy 2024
word icon Upoważnienie 
word icon Upoważnienie do znaków 
word icon Zapotrzebowanie na znaki wartościowe 2024
 ORGANIZACYJNE
pdf icon Regulamin Organizacyjny Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
pdf icon Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
pdf icon Protokół na kartę wędkarską
 pdf icon Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską
 PRZYKŁADOWE DRUKI NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO   WYBORCZE W KOŁACH
 word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot.wyboru delegatów na zjazd okręgu
Protokół Komisji Wyborczej dot. wyboru delegatów na zjazd okręgu
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członków komisji rewzizyjnej koła
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członków sądu koleżeńskiego
 word icon  Informacje Pomocnicze
word icon Protokoł Komisji Skrutacyjnej dot .kandydatów do zarządu koła
word icon Protokół Komisji Mandatowej
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do komisji rewizyjnej koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do sądu koleżeńskiego koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do zarządu koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. zgłoszenia kandydata na Prezesa koła
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru Prezesa koła
word icon Porządek Walnego Zebrania

 

 PRZYKŁADOWE DRUKI NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W KOŁACH
pdf icon Terminarz Walnych Zebrań Sprawozdawczych  w Kołach Okręgu PZW Tarnów za rok 2022r.
 word icon Komplet dokumentów na zebranie sprawozdawcze