Pliki do pobrania
 KSIĘGOWE DLA KÓŁ
Plik Zestawienie ze znaków
Plik Zestawienie ze znaków Nowy Sącz, Rzeszów,Kraków,Kielce,Tarnobrzeg
 exelll Raport finansowy
Karta ewidencyjna wędkarza
pdf icon Wniosek koła o dietę
pdf icon   Ewidencja przebiegu pojazdu
 word icon  Lista bezpłatnie wydanych legitymacji
word icon Lista bezpłatnie wydanych zezwoleń - Duplikaty
word icon Lista bezpłatnie wydanych zezwoleń - Uczestnik
word icon Lista bezpłatnie wydanych zezwoleń - Złota z wieńcem, Honorowy
 ORGANIZACYJNE
pdf icon Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na zbiornikach Okręgu PZW Tarnów w roku 2019
pdf icon Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na rzekach Okręgu PZW Tarnów w roku 2019
pdf icon Terminarz Walnych Zebrań Sprawozdawczych w Kołach za 2018 rok
  Karta ewidencyjna wędkarza
Karta ewidencyjna wędkarza
pdf icon Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
pdf icon Protokół na kartę wędkarską
 pdf icon Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską
 PRZYKŁADOWE DRUKI NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE W KOŁACH
 word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot.wyboru delegatów na zjazd okręgu
Protokół Komisji Wyborczej dot. wyboru delegatów na zjazd okręgu
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członków komisji rewzizyjnej koła
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członków sądu koleżeńskiego
 word icon  Informacje Pomocnicze
word icon Protokoł Komisji Skrutacyjnej dot .kandydatów do zarządu koła
word icon Protokół Komisji Mandatowej
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do komisji rewizyjnej koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do sądu koleżeńskiego koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. propozycji do zarządu koła
word icon Protokół Komisji Wyborczej dot. zgłoszenia kandydata na Prezesa koła
word icon Protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru Prezesa koła
word icon Porządek Walnego Zebrania