Błoniarczyk Dawid

członek Prezydium, Koordynator ds. związanych z  budowlami hydrotechnicznymi

Golema Paweł
  1. opieka nad stawami S-1, S-2, Dębina Zakrzowska, Trzydniaki