Pełna Ulgowa
210,00

Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go a kobiet powyżej 60-go roku życia oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił opłaty za wędkowanie

RODZAJ SKŁADKICENADOSTĘPNE WODY
załącznik
       Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N 80,00 zł 1
Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca U do skł. członkowskiej niepełnej 120,00 zł 2
Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca U do skł. członkowskiej niepełnej 130,00 zł 2,3

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

1.Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich pełnych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW. 
2.Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód). 
3.Składki okresowe nie są objęte ulgami.
4.Wykupienie składki uzupełniającej na stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Trzydniaki S2  złów i wypuść, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka)  jest możliwe, jedynie po opłaceniu składki okręgowej NIEPEŁNEJ N PZW Tarnów  („rzeki, potoki, zbiornik zaporowy Czchów i stawy Bobrowniki Wielkie, Olszyny ”).

 

Uwagi i wyjaśnienia : 

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna: P -  Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki. 
 
Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Ulgowa: Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go a kobiet powyżej 60-go roku życia oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił opłaty za wędkowanie
 
Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Uczestnik: Dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia  może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.
 
Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (normalna), Dla członków PZW, którym nie przysługuje żadna zniżka i rezygnują z wód załącznik nr 2,3
 
Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (ulgowa) składka  dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat,członków PZW mężczyzn powyżej 65-go a kobiet powyżej 60-go roku życia oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił opłaty za wędkowanie   i rezygnują z wód załącznik nr 2,3
 
Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (uczestnika) - dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia  może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej i rezygnują z wód załącznik nr 2,3.
 
 
Składki  Członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód Uzupełniające U  Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika)  w Okręgu PZW Tarnów dla Członków, którzy zamierzają skorzystać z większej ilości wód tj. (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Trzydniaki S2 złów i wypuść , Kantoria, Komorów, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby numer 5 północna cześć względem autostrady.)         

 

ZAŁĄCZNIKI : 
 
Załącznik 1 wykaz wód: 
Wszystkie rzeki, potoki i zb. Czchów, Bobrowniki Wielkie i Olszyny
 
Załącznik 2 wykaz wód:  
stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Kantoria, Komorów, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )
 
Załącznik 3 wykaz wód: 

POBIERZ TABELĘ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA ROK 2018 

Składki członkowskie
 TREŚĆCENA
1 Składka członkowska 86,00 zł
2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia
43,00 zł
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,00 zł
4 Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,00 zł
0,00 zł

5 Legitymacja członkowska 5,00 zł

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Składki okręgowe
Składki Informacje
Opłata - korzystanie ze środków pływających na stawach : Komorów, Niwka - 50 zł


Biwakowanie
- na zbiorniku pożwirowym  Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Trzydniaki S2 biwakowanie dopuszczone  za dodatkową opłatą 5zł za każdą dobę. Wędkujący musi posiadać wykupioną opłatę za biwak dot. ( Namiotu, przyczepy kampingowej, samochodu turystycznego, pawilonu ogrodowewgo, samochodu dostawczego, itd. ) 

Na zbiornikach Komorów oraz stawie w Kłaju obowiązuje bezwzględny zakaz biwakowania. 

  • Wędkowanie współmałżonków  na wodach okręgu tarnowskiego - Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO PZW Tarnów nr 68/2016 z dnia 20.01.2016 zezwala się aby współmałżonek posiadający kartę wędkarską wędkował wspólnie z współmałżonkiem w ramach jednego stanowiska oraz jednego limitu połówów, w ramach zezwolenia na wędkowanie.

Okręg PZW w Tarnowie informuje o możliwości nabycia składki członkowskiej okręgowej - Rzeki, potoki, zb.Czchów, Bobrowniki Wielkie, Olszyny - Podstawowej i Ulgowej wraz z ZEZWOLENIEM na połów ryb w poniżej wymienionych punktach:

1. Sklep Wędkarsko - Zoologiczny "ESOX" Mirosław Wójcik 25-369 KIELCE Żeromskiego 8 tel. 41 3438255, 509791014
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BINIEK" spółka cywilna Zbigniew Biniek, Anna Biniek SKLEP Nr.1 97-00 RADOMSKO  Reymonta 48  tel. 501563401
3. Okręg PZW Kraków  31-751 KRAKÓW Bulwarowa 43 Tel. 12 6431665
4. Okręg PZW Katowice 40-214 KATOWICE Wróblewskiego 35 Tel. 32 2038112
5. Okręg PZW Częstochowa 42-200 CZĘSTOCHOWA Wolności 81/10 Tel. 34 3605313
6. Okręg PZW Rzeszów 36-113 RZESZÓW Akacjowa 36 Tel. 17 8549801
7. Okręg PZW Tarnobrzeg 39-400 TARNOBRZEG Przy Zalewie 2 Tel. 158224647
8. Okręg PZW Kielce 25-312 KIELCE Warszawska 34a/31 Tel. 41 3680722

Ponadto Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie udostępnia do sprzedaży składki okręgowe:

1. Okręgu PZW Nowy Sącz :
· Składka okręgowa podstawowa 198zł ( wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie  01.01 – 31.01 oraz od 01.09 – 31.12)
· Składka okręgowa ulgowa 99zł (wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie  01.01 – 31.01 oraz od 01.09 – 31.12)
2. Okręgu PZW Rzeszów :
· Składka okręgowa Podstawowa  190zł ( Wszystkie wody okręgu )
· Składka okręgowa ulgowa 95zł ( Wszystkie wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki Mokrzec, Strzegocice i Otałęż )
3. Okręgu PZW Kraków :
· Składka okręgowa podstawowa niepełna „N” 150zł (załącznik nr.1 )
· Składka okręgowa ulgowa niepełna „N” 85zł ( załącznik nr. 1)
4. Okręgu PZW Kielce :
· Składka okręgowa ulgowa 58zł ( wszystkie wody okręgu )

Okręg nie rozprowadza z wyżej wymienionych okręgów składek okresowych tj. 1- dniowych, 3- dniowych, 7-dniowych itd.

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 

RODZAJ OPŁATY CENA
OPŁATA 1- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 45 zł
OPŁATA 3- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 110 zł
OPŁATA 7- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 180 zł
OPŁATA CAŁOROCZNA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 500 zł
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA składek okresowych  BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY OKRĘGU
PEKAO SA : 45 1240 1910 1111 0010 1669 8971.
NA DOWODZIE WPŁATY ( PRZELEW LUB WPŁATA) NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO, 
OBOWIĄZKOWO DATĘ DNIA ZA KTÓRY OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ
W FORMACIE : PIERWSZY CZERWIEC 2018, DRUGI LIPEC DO CZWARTY LIPIEC 2018.  PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ  ZEZWOLENIE. JEŻELI WYKUPUJEMY ZEZWOLENIE 3-DNIOWE LUB 7-DNIOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ TYLE ZEZWOLEŃ NA ILE DNI SIĘ DECYDUJEMY. 
TYLKO PRAWIDŁOWO  UZUPEŁNIONY PRZELEW WRAZ Z ZEZWOLENIEM UPRAWNIA DO POŁOWU NA WODACH OKRĘGU PZW TARNÓW.

POBIERZ ZEZWOLENIE JEDNODNIOWE WYGENEROWANE ELEKTRONICZNIE