Opłaty okresowe
 

Dla członków PZW

 

RODZAJ SKŁADKICENA
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 1-dniowa na wszystkie wody 25,00 zł
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 3-dniowa na wszystkie wody 65,00 zł
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 7-dniowa na wszystkie wody 100,00 zł

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA SKŁADKI BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY OKRĘGU
PEKAO SA : 45 1240 1910 1111 0010 1669 8971.

NA DOWODZIE WPŁATY ( PRZELEW LUB WPŁATA) NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO,
OBOWIĄZKOWO DATĘ DNIA ZA KTÓRY OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ

W FORMACIE : PIERWSZY CZERWIEC 2018, DRUGI LIPIEC DO CZWARTY LIPIEC 2018. PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ  ZEZWOLENIE. JEŻELI WYKUPUJUEMY ZEZWOLENIE 3 LUB 7-DNIOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ TYLE ZEZWOLEŃ NA ILE DNI SIĘ DECYDUJEMY. 

TYLKO PRAWIDŁOWO  UZUPEŁNIONY PRZELEW WRAZ Z ZEZWOLENIEM UPRAWNIA DO POŁOWU NA WODACH OKRĘGU PZW TARNÓW.

 

POBIERZ ZEZWOLENIE WYGENEROWANE ELEKTRONICZNIE

 

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich podstawowych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis  do  legitymacji  członkowskiej  na  podstawie  legitymacji  odznaki  PZW.  Członkowie Honorowi oraz odznaczeni odznaką złotą z wieńcami, są zwolnieni ze składek członkowskich uzupełniających na zagospodarowanie i ochronę stawów.

Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską podstawową (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód). Członkowie  odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę uzupełniającą na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód dotyczy stawów.

Składki okresowe nie są objęte ulgami.

Wykupienie składki uzupełniającej na stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Trzydniaki S2  złów i wypuść, Kłaj + starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka) oraz stawy Kół jest możliwe, jedynie po opłaceniu składki okręgowej podstawowej PZW Tarnów („rzeki, potoki, zbiornik zaporowy Czchów i stawy Bobrowniki Wielkie, Olszyny ”).

Obywatel polski nie może nabyć składki „niezrzeszony” na stawy Kół.

 

Składki członkowskie
 TREŚĆCENA
1 Składka członkowska 86,00 zł
2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia
43,00 zł
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,00 zł
4 Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,00 zł
0,00 zł

5 Legitymacja członkowska 5,00 zł

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Składki okręgowe
Składki Informacje
Opłata - korzystanie ze środków pływających na stawach : Komorów, Niwka - 50 zł

Egamina na kartę wędkarską - 20 zł
Ważna informacja - W świetle obowiązujących przepisów karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany czy przedłużenia. Wszystkie karty wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność.

Biwakowanie
- na zbiorniku pożwirowym  Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Trzydniaki S2 biwakowanie dopuszczone  za dodatkową opłatą 5zł za każdą dobę. Wędkujący musi posiadać wykupioną opłatę za biwak dot. ( Namiotu, przyczepy kampingowej, samochodu turystycznego, pawilonu ogrodowewgo, samochodu dostawczego, itd. ) 

Na zbiornikach Komorów oraz stawie w Kłaju obowiązuje bezwzględny zakaz biwakowania. 

  • Wędkowanie współmałżonków  na wodach okręgu tarnowskiego - Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO PZW Tarnów nr 68/2016 z dnia 20.01.2016 zezwala się aby współmałżonek posiadający kartę wędkarską wędkował wspólnie z współmałżonkiem w ramach jednego stanowiska oraz jednego limitu połówów, w ramach zezwolenia na wędkowanie.

Okręg PZW w Tarnowie informuje o możliwości nabycia składki członkowskiej okręgowej - Rzeki, potoki, zb.Czchów, Bobrowniki Wielkie, Olszyny - Podstawowej i Ulgowej wraz z ZEZWOLENIEM na połów ryb w poniżej wymienionych punktach:

1. Sklep Wędkarsko - Zoologiczny "ESOX" Mirosław Wójcik 25-369 KIELCE Żeromskiego 8 tel. 41 3438255, 509791014
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BINIEK" spółka cywilna Zbigniew Biniek, Anna Biniek SKLEP Nr.1 97-00 RADOMSKO  Reymonta 48  tel. 501563401
3. Okręg PZW Kraków  31-751 KRAKÓW Bulwarowa 43 Tel. 12 6431665
4. Okręg PZW Katowice 40-214 KATOWICE Wróblewskiego 35 Tel. 32 2038112
5. Okręg PZW Częstochowa 42-200 CZĘSTOCHOWA Wolności 81/10 Tel. 34 3605313
6. Okręg PZW Rzeszów 36-113 RZESZÓW Akacjowa 36 Tel. 17 8549801
7. Okręg PZW Tarnobrzeg 39-400 TARNOBRZEG Przy Zalewie 2 Tel. 158224647
8. Okręg PZW Kielce 25-312 KIELCE Warszawska 34a/31 Tel. 41 3680722

Ponadto Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie udostępnia do sprzedaży składki okręgowe:

1. Okręgu PZW Nowy Sącz :
· Składka okręgowa podstawowa 198zł ( wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie  01.01 – 31.01 oraz od 01.09 – 31.12)
· Składka okręgowa ulgowa 99zł (wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie  01.01 – 31.01 oraz od 01.09 – 31.12)
2. Okręgu PZW Rzeszów :
· Składka okręgowa Podstawowa  190zł ( Wszystkie wody okręgu )
· Składka okręgowa ulgowa 95zł ( Wszystkie wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki Mokrzec, Strzegocice i Otałęż )
3. Okręgu PZW Kraków :
· Składka okręgowa podstawowa niepełna „N” 150zł (załącznik nr.1 )
· Składka okręgowa ulgowa niepełna „N” 85zł ( załącznik nr. 1)
4. Okręgu PZW Kielce :
· Składka okręgowa ulgowa 58zł ( wszystkie wody okręgu )

Okręg nie rozprowadza z wyżej wymienionych okręgów składek okresowych tj. 1- dniowych, 3- dniowych, 7-dniowych itd.

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 

RODZAJ OPŁATY CENA
OPŁATA 1- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 45 zł
OPŁATA 3- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 110 zł
OPŁATA 7- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 180 zł
OPŁATA CAŁOROCZNA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 500 zł
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA składek okresowych  BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY OKRĘGU
PEKAO SA : 45 1240 1910 1111 0010 1669 8971.
NA DOWODZIE WPŁATY ( PRZELEW LUB WPŁATA) NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO, 
OBOWIĄZKOWO DATĘ DNIA ZA KTÓRY OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ
W FORMACIE : PIERWSZY CZERWIEC 2018, DRUGI LIPEC DO CZWARTY LIPIEC 2018.  PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ  ZEZWOLENIE. JEŻELI WYKUPUJEMY ZEZWOLENIE 3-DNIOWE LUB 7-DNIOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ TYLE ZEZWOLEŃ NA ILE DNI SIĘ DECYDUJEMY. 
TYLKO PRAWIDŁOWO  UZUPEŁNIONY PRZELEW WRAZ Z ZEZWOLENIEM UPRAWNIA DO POŁOWU NA WODACH OKRĘGU PZW TARNÓW.

POBIERZ ZEZWOLENIE JEDNODNIOWE WYGENEROWANE ELEKTRONICZNIE