Opłaty okresowe
 

Dla członków PZW

 

RODZAJ SKŁADKICENA
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 1-dniowa na wszystkie wody 25,00 zł
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 3-dniowa na wszystkie wody 65,00 zł
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 7-dniowa na wszystkie wody 100,00 zł

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA SKŁADKI BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY OKRĘGU
PEKAO SA : 45 1240 1910 1111 0010 1669 8971.

NA DOWODZIE WPŁATY ( PRZELEW LUB WPŁATA) NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO,
OBOWIĄZKOWO DATĘ DNIA ZA KTÓRY OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ

W FORMACIE : PIERWSZY CZERWIEC 2018, DRUGI LIPIEC DO CZWARTY LIPIEC 2018. PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ  ZEZWOLENIE. JEŻELI WYKUPUJUEMY ZEZWOLENIE 3 LUB 7-DNIOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ TYLE ZEZWOLEŃ NA ILE DNI SIĘ DECYDUJEMY. 

TYLKO PRAWIDŁOWO  UZUPEŁNIONY PRZELEW WRAZ Z ZEZWOLENIEM UPRAWNIA DO POŁOWU NA WODACH OKRĘGU PZW TARNÓW.

 

POBIERZ ZEZWOLENIE WYGENEROWANE ELEKTRONICZNIE

 

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich podstawowych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis  do  legitymacji  członkowskiej  na  podstawie  legitymacji  odznaki  PZW.  Członkowie Honorowi oraz odznaczeni odznaką złotą z wieńcami, są zwolnieni ze składek członkowskich uzupełniających na zagospodarowanie i ochronę stawów.

Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską podstawową (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód). Członkowie  odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę uzupełniającą na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód dotyczy stawów.

Składki okresowe nie są objęte ulgami.

Wykupienie składki uzupełniającej na stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Trzydniaki S2  złów i wypuść, Kłaj + starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka) oraz stawy Kół jest możliwe, jedynie po opłaceniu składki okręgowej podstawowej PZW Tarnów („rzeki, potoki, zbiornik zaporowy Czchów i stawy Bobrowniki Wielkie, Olszyny ”).

Obywatel polski nie może nabyć składki „niezrzeszony” na stawy Kół.

 

Składki członkowskie
 TREŚĆCENA
1 Składka członkowska 86,00 zł
2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia
43,00 zł
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
22,00 zł
4 Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,00 zł
0,00 zł

5 Legitymacja członkowska 5,00 zł

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Składki okręgowe
Składki Informacje
Opłata - korzystanie ze środków pływających na stawach : Komorów, Niwka - 50 zł


Biwakowanie
- na zbiorniku pożwirowym  Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Trzydniaki S2 biwakowanie dopuszczone  za dodatkową opłatą 5zł za każdą dobę. Wędkujący musi posiadać wykupioną opłatę za biwak dot. ( Namiotu, przyczepy kampingowej, samochodu turystycznego, pawilonu ogrodowewgo, samochodu dostawczego, itd. ) 

Na zbiornikach Komorów oraz stawie w Kłaju obowiązuje bezwzględny zakaz biwakowania. 

  • Wędkowanie współmałżonków  na wodach okręgu tarnowskiego - Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO PZW Tarnów nr 68/2016 z dnia 20.01.2016 zezwala się aby współmałżonek posiadający kartę wędkarską wędkował wspólnie z współmałżonkiem w ramach jednego stanowiska oraz jednego limitu połówów, w ramach zezwolenia na wędkowanie.

Okręg PZW w Tarnowie informuje o możliwości nabycia składki członkowskiej okręgowej - Rzeki, potoki, zb.Czchów, Bobrowniki Wielkie, Olszyny - Podstawowej i Ulgowej wraz z ZEZWOLENIEM na połów ryb w poniżej wymienionych punktach:

1. Sklep Wędkarsko - Zoologiczny "ESOX" Mirosław Wójcik 25-369 KIELCE Żeromskiego 8 tel. 41 3438255, 509791014
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BINIEK" spółka cywilna Zbigniew Biniek, Anna Biniek SKLEP Nr.1 97-00 RADOMSKO  Reymonta 48  tel. 501563401
3. Okręg PZW Kraków  31-751 KRAKÓW Bulwarowa 43 Tel. 12 6431665
4. Okręg PZW Katowice 40-214 KATOWICE Wróblewskiego 35 Tel. 32 2038112
5. Okręg PZW Częstochowa 42-200 CZĘSTOCHOWA Wolności 81/10 Tel. 34 3605313
6. Okręg PZW Rzeszów 36-113 RZESZÓW Akacjowa 36 Tel. 17 8549801
7. Okręg PZW Tarnobrzeg 39-400 TARNOBRZEG Przy Zalewie 2 Tel. 158224647
8. Okręg PZW Kielce 25-312 KIELCE Warszawska 34a/31 Tel. 41 3680722

Ponadto Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie udostępnia do sprzedaży składki okręgowe:

1. Okręgu PZW Nowy Sącz :
· Składka okręgowa podstawowa 198zł ( wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie  01.01 – 31.01 oraz od 01.09 – 31.12)
· Składka okręgowa ulgowa 99zł (wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie  01.01 – 31.01 oraz od 01.09 – 31.12)
2. Okręgu PZW Rzeszów :
· Składka okręgowa Podstawowa  190zł ( Wszystkie wody okręgu )
· Składka okręgowa ulgowa 95zł ( Wszystkie wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki Mokrzec, Strzegocice i Otałęż )
3. Okręgu PZW Kraków :
· Składka okręgowa podstawowa niepełna „N” 150zł (załącznik nr.1 )
· Składka okręgowa ulgowa niepełna „N” 85zł ( załącznik nr. 1)
4. Okręgu PZW Kielce :
· Składka okręgowa ulgowa 58zł ( wszystkie wody okręgu )

Okręg nie rozprowadza z wyżej wymienionych okręgów składek okresowych tj. 1- dniowych, 3- dniowych, 7-dniowych itd.

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 

RODZAJ OPŁATY CENA
OPŁATA 1- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 45 zł
OPŁATA 3- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 110 zł
OPŁATA 7- DNIOWA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 180 zł
OPŁATA CAŁOROCZNA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW 500 zł
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA składek okresowych  BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY OKRĘGU
PEKAO SA : 45 1240 1910 1111 0010 1669 8971.
NA DOWODZIE WPŁATY ( PRZELEW LUB WPŁATA) NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO, 
OBOWIĄZKOWO DATĘ DNIA ZA KTÓRY OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ
W FORMACIE : PIERWSZY CZERWIEC 2018, DRUGI LIPEC DO CZWARTY LIPIEC 2018.  PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ  ZEZWOLENIE. JEŻELI WYKUPUJEMY ZEZWOLENIE 3-DNIOWE LUB 7-DNIOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ TYLE ZEZWOLEŃ NA ILE DNI SIĘ DECYDUJEMY. 
TYLKO PRAWIDŁOWO  UZUPEŁNIONY PRZELEW WRAZ Z ZEZWOLENIEM UPRAWNIA DO POŁOWU NA WODACH OKRĘGU PZW TARNÓW.

POBIERZ ZEZWOLENIE JEDNODNIOWE WYGENEROWANE ELEKTRONICZNIE