Składki okręgowe 2019 okresowe

Dla członków PZW

LPSkładka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wódKwota
1 1-dniowa na wszystkie wody 25,00 zł
2 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające  30,00 zł
3 3-dniowa na wszystkie wody   65,00 zł
4 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   70,00 zł
5 7-dniowa na wszystkie wody  100,00 zł
6 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   110,00 zł

Dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców

LPSkładka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wódKwota
1 Opłata 1-dniowa na wszystkie wody 45,00 zł
2 Opłata 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 50,00 zł
3 Opłata 3-dniowa na wszystkie wody 110,00 zł
4 Opłata 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 125,00 zł
5 Opłata 7-dniowa na wszystkie wody 180,00 zł
6 Opłata 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 195,00 zł
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA składek okresowych  BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY OKRĘGU
PEKAO SA : 45 1240 1910 1111 0010 1669 8971.
NA DOWODZIE WPŁATY ( PRZELEW LUB WPŁATA) NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO, 
OBOWIĄZKOWO DATĘ DNIA ZA KTÓRY OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ
W FORMACIE : PIERWSZY CZERWIEC 2019, DRUGI LIPEC DO CZWARTY LIPIEC 2019.  PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ  ZEZWOLENIE. JEŻELI WYKUPUJEMY ZEZWOLENIE 3-DNIOWE LUB 7-DNIOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ TYLE ZEZWOLEŃ NA ILE DNI SIĘ DECYDUJEMY. 

TYLKO PRAWIDŁOWO  UZUPEŁNIONY PRZELEW WRAZ Z ZEZWOLENIEM UPRAWNIA DO POŁOWU NA WODACH OKRĘGU PZW TARNÓW.

POBIERZ ZEZWOLENIE OKRESOWE WYGENEROWANE ELEKTRONICZNIE