Bałut Rafał

Z-ca przewodniczącego

Kilka słów o mnie ....