Leśniowski Marek

Sekretarz

Kolegium Sędziowskie - sędzia klasy krajowej