Towarzyskie Zawody Method Feeder

Termin: 27 sierpień2022
Organizator: OKS Tarnów
Łowisko: Trzydniaki S1 

Okręgowy Kapitanat Sportowy zgodnie z kalendarzem imprez okręgowych organizuje w dniu 27 sierpień 2022 zawody otwarte indywidualne  '' Towarzyskie Zawody  Method Feeder ''
Zawody rozgrywane na zbiorniku Trzydniaki S1. Połów na 2 wędki .
zgodnie z uchwałą OKS


Program zawodów : 

27.08.2022 

6.45 –   7.15 – zbiórka i zapisy przy wiacie  
  7.15 –   7.45 – odprawa i losowanie stanowisk 
  8.00 –   9.20 – przygotowanie do zawodów
  9.20 –   9.30 - nęcenie
  9.30 – 15.30 – ZAWODY (6 godzin)
15.30 – 16.30 – praca komisji sędziowskiej
16:30 - 17:00 - ogłoszenie wyników 
 Informacje dodatkowe : 
Opłata startowa płatna na przelewem na konto bankowe  wynosi 40 zł   ,
 zgłoszenia mailowo okstarnow@op.pl
Potwierdzenie zgłoszenia po zaksiegowaniu wpłaty 40zł na koncie bankowym . Zgłoszenia do 24.08.2022 do godz 15.00
 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie ul. Ochronek 24 33-100 Tarnów
Nr rachunku Bankowego : 55 1240 5194 1111 0010 3077 5814
 
 
w tytule przelewu Imiona i Nazwiska drużyny  , Koło , Method Feeder   Kwota przelewu 40 zł 

• W zawodach prawo startu mają wszyscy  wędkarze PZW, posiadający aktualne opłaty karty wędkarskiej i licencje na wyrobiska pożwirowe na 2022 rok oraz wędkarze nie posiadający licencji
na wyrobiska pożwirowe, po wniesieniu dodatkowej opłaty na czas zawodów w kwocie 10 zł  płatne na miejscu zawodów.
  
 
• Zgłoszenie i udział w zawodach jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjno-informacyjnych okregu.
 
 • Liczba zowodników ograniczona 72  osoby decyduje zaksięgowana kwota na koncie 
 
•  sektory 20 osobowe przy liczbie min 40 osób 
 
• Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują nagrody rzeczowe 
 
• Zawodnicy z miejsc 4-6  otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 
• Dla uczestników przewidziany jest gorący posiłek i napoje chłodzące ,kawa , herbata .
 
• Na miejscu zawody mogą zostać skrócone, przerwane i odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych (obfite opady deszczu, burza) .
 
 

 TARNÓW , 25.05.2022

   Miejscowość data

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH

1. Zawody Okręgowe Towarzyskie   w dyscyplinie Method Feeder    rozegrane zostaną w dniu 27.08.2022  na akwenie/rzece Trzydniaki S1  w miejscowości  Wierzchosławice  na pdst. zezwolenia wydanego przez ZO PZW Tarnów.

2. Organizatorem zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu PZW Tarnów  

3. Zawody rozgrywane będą tylko i wyłącznie metodą method Fedder (przypony max 15 cm , podajnik , ciężarek) , wskaźnikiem brań jest szczytówka .

4. Podczas zawodów będą obowiązywały 5 sygnały :

1 sygnał – można nęcić

2 sygnał – można łowić

3 sygnał – 5  min do końca

4 sygnał – koniec zawodów

5 sygnał – czas 10 min na doholowanie ryby zaciętej przed sygnałem

5. Zakaz używania przy nęceniu wstępnym jak i podczas zawodów rakiet zanętowych typu spomp , łódek zanętowych itp. Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów może odbywać się za pomoca procy lub koszyków (nie większych jak 7 cm długość i 5 cm szerokość )  kobra , ręka .

6. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania . Można używać jednego markera lecz musi on być wyjęty z wody przed sygnałem rozpoczynającym wędkowanie .

7. Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska , dotyczy się to również tzw. Otworków , Organizator , sędzia poinformuje o szerokościach poszczególnych stanowisk .

8. Zawodnik dam pobiera , odhacza wyłowione ryby  , jest absolutny zakaz ingerowania w te czynności innych osób niż sam zawodnik na swoim stanowisku .

9. Zakaz używania plecionek

10. Rybę należy tak holować , aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiada . Stosujemy zasady fair-play i umożliwienie wyholowania ryby . W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami sąsiada , zawodnik z sąsiedniego stanowiska ma prawo zgłosić sędziemu protest , sędzia ma prawo wtedy nie uznać  złowionej ryby . W przypadku nie zgłoszenia protestu przez sąsiada ryba będzie zaliczona do wagi .

11. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana lecz nie dłużej niż 10 minut po sygnale kończącym zawody , wtedy zostanie zaliczona do wagi .

12. Wszelkie sporne sytuacje należy zgłaszać niezwłocznie sędziemu po sygnale kończącym zawody protesty nie będą rozstrzygane przez sędziego głównego .

13. Każdy z zawodników , którzy staną na starcie zawodów po przeczytaniu regulaminu akceptują powyższy Regulamin , automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku na przez organizatora i na oficjalnej stronie www.pzwtarnow.pl .

14. Limity :

a) zanęty sypkiej , pelletu wszelkiego rodzaju nasion to 8 L

b) robaki  1 L

c) zakaz używania ochotki haczykowej i Jokersa 

d) zakaz nęcenia surowymi nienamoczonymi nasionami 

 
Potwierdzenie wpłaty zaznaczone ikonką pzw icon
 
Lista startowa
1. Maciej Wróbel pzw icon
2. Andrzej Kania pzw icon
3. Zdzisław Kachelpzw icon
4. Antoni Murczek pzw icon
5. Andrzej Ciastoń pzw icon
6. Stefan Stachura pzw icon
7. Zbigniew Zielińskipzw icon
8. Maciej Mentelpzw icon
9. Krzysztof Jodłowski pzw icon
10. Paweł Golema pzw icon
11. Ryszard Biliński pzw icon
12. Maciej Ćwikpzw icon 
13. Mirosław Olchawa pzw icon
14. Rafał Mrówkapzw icon
15. Paweł Kantekpzw icon
16. Ryszard Kozaczkiewicz pzw icon
17. Łukasz Szmit pzw icon
18. Grzegorz Faliszewski pzw icon
19. Wiesław Boduszek pzw icon
20. Paweł Sokołowskipzw icon
21. Arkadiusz Fidopzw icon
22. Ryszard Wojtaczkapzw icon
23. Mariusz Gacekpzw icon
24. Ryszard Furgalski pzw icon
25.  Jolanta Kruk pzw icon

 

TARNÓW , 25.05.2022

Pieczęć Koła/Okręg                                                                                                                                                        Miejscowość data

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH

1. Zawody Okręgowe Towarzyskie w dyscyplinie Method Feeder rozegrane zostaną w dniu 27.08.2022 na akwenie/rzece Trzydniaki S1 w miejscowości Wierzchosławice na pdst. zezwolenia wydanego przez ZO PZW Tarnów.

2. Organizatorem zawodów jest Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu PZW Tarnów

3. Zawody rozgrywane będą tylko i wyłącznie metodą method Fedder (przypony max 15 cm , podajnik , ciężarek) , wskaźnikiem brań jest szczytówka .

4. Podczas zawodów będą obowiązywały 5 sygnały :

1 sygnał – można nęcić

2 sygnał – można łowić

3 sygnał – 5 min do końca

4 sygnał – koniec zawodów

5 sygnał – czas 10 min na doholowanie ryby zaciętej przed sygnałem

5. Zakaz używania przy nęceniu wstępnym jak i podczas zawodów rakiet zanętowych typu spomp , łódek zanętowych itp. Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów może odbywać się za pomoca procy lub koszyków (nie większych jak 7 cm długość i 5 cm szerokość )  kobra , ręka .

6. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania . Można używać jednego markera lecz musi on być wyjęty z wody przed sygnałem rozpoczynającym wędkowanie .

7. Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska , dotyczy się to również tzw. Otworków , Organizator , sędzia poinformuje o szerokościach poszczególnych stanowisk .

8. Zawodnik dam pobiera , odhacza wyłowione ryby  , jest absolutny zakaz ingerowania w te czynności innych osób niż sam zawodnik na swoim stanowisku .

9. Zakaz używania plecionek

10. Rybę należy tak holować , aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiada . Stosujemy zasady fair-play i umożliwienie wyholowania ryby . W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami sąsiada , zawodnik z sąsiedniego stanowiska ma prawo zgłosić sędziemu protest , sędzia ma prawo wtedy nie uznać  złowionej ryby . W przypadku nie zgłoszenia protestu przez sąsiada ryba będzie zaliczona do wagi .

11. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana lecz nie dłużej niż 10 minut po sygnale kończącym zawody , wtedy zostanie zaliczona do wagi .

12. Wszelkie sporne sytuacje należy zgłaszać niezwłocznie sędziemu po sygnale kończącym zawody protesty nie będą rozstrzygane przez sędziego głównego .

13. Każdy z zawodników , którzy staną na starcie zawodów po przeczytaniu regulaminu akceptują powyższy Regulamin , automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku na przez organizatora i na oficjalnej stronie www.pzwtarnow.pl .