Kłaj

Zbiornik pożwirowy

Zbiornik wodny powstały w wyniku wydobycia żwiru stanowi najstarszą część terenów żwirowni Kłaj – Targowisko. Właśnie od tego miejsca wiele lat temu rozpoczęto eksploatację kruszywa. Obecnie staw oddzielony jest autostradą A4 od pozostałych zbiorników pożwirowych i stanowi własność Okręgu PZW w Tarnowie. Do akwenu można dojechać drogą techniczną od miejscowości Kłaj. Staw od strony północnej jest oddzielony groblą od starorzecza Raby. W maju 2015 roku przystąpiono do prac związanych z przystosowaniem zbiornika do wędkowania. Usunięto zarośla i samosiejki, wyprofilowano brzegi, wykonano zjazdy z grobli, nadsypano cypel wcinający się w głąb stawu. W ramach prac społecznych członkowie Kół PZW Bochnia Miasto i Stalprodukt uporządkowali teren, usunęli moczarkę wodną oraz wykonali stanowiska dla wędkarzy.

Opis

Staw ma powierzchnię ok. 1,5 hektara lustra wody, a jego głębokość w niektórych miejscach dochodzi do 2 metrów. Dominującymi gatunkami ryb są: lin, karaś, płoć i szczupak, ale także występuje tam leszcz, karp, amur, okoń i krąp. Miejscowi wędkarze snują opowieści o dorodnych okazach karpi i amurów. Różnorodność gatunkowa związana jest z powodzią w 2010 roku gdy wezbrana rzeka Raba zmieszała wody stawów i starorzecza. Pojawiły się wtedy karpie i amury pochodzące z prywatnych i komercyjnych stawów odległych nawet o kilka kilometrów. Obecnie prowadzone są zarybienia stawu m.in. karpiem co podnosi atrakcyjność łowiska.