ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BADAŃ RZEKI WISŁY

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:
Wykonanie badania stanu ichtiofauny w rzece Wiśle na Obwodach Rybackich nr 4 i 5 wynikających z umów z RZGW dot. przeprowadzenia raz na 5 lat odłowów kontrolnych mających za zadanie ustalenie składu gatunkowego i ilościowego ryb.

więcej