Podpisanie Umowy dotacji z WFOŚiGW w dniu 30.08.2022

 

W dniu 30.08.2022r. w siedzibie Biura Zarządu Okregu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przedsięwziecie związane z ochroną różnorodności biologicznej - przywrócenia naturalnej populacji świnki , certy i szczupaka w systemie rzeki Dunajec , Raby , Wisły , Uszwicy i Białej Tarnowskiej " 

Podpisanie umowy nastąpiło między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kaziemirza Koprowskiego a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie reprezentowanym przez Prezesa Jerzego Furmańskiego , Sekretarza Franciszka Wermińskiego oraz Dyrektora Biura Krzysztofa Zakrzewskiego .  

20220830 145841 Copy