Niezwłoczne powiadamianie o zauważonych zanieczyszczeniach na terenie Okręgu PZW w Tarnowie

 

W związku z otrzymanym pismem z PGW Wody Polskie, przypominamy o zgłaszaniu wszelkich wykrytych zanieczyszczeń wody, zaobserwowaniu śniętych ryb i innych czynników mających negatywny wpływ na środowisko wodne.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail biura Okręgu PZW Tarnów : pzwtarnow@op.pl  
.
Prosimy aby korespondencja zawierała czytelne zdjęcia, opis zdarzenia oraz miejsca, datę, godzinę wykrycia i w miarę możliwości technicznych, pinezkę Google Maps.
 
 
1