Szkolenie wraz z egzaminem na sędziego Klasy Podstawowej Dyscyplin Wędkarskich Komunikat 2 zmiana lokalizacji

Szkolenie wraz z egzaminem na sędziego Klasy

Podstawowej Dyscyplin Wędkarskich

TERMIN : 28.01.2023 r. o godzinie 9:00

ZMIANA LOKALIZACJI : RESTAURACJA DOMOWA BISTRO UL. PIŁSUDSKIEGO 30 

Szkolenie dotyczy wszystkich sędziów klasy podstawowej oraz uzupełnienia bazy sędziów . Prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia w związku z wymianą legitymacji sędziego (Dotyczy wszystkich sędziów)

Uczestnicy szkoleń oraz kandydaci na sędziego klasy podstawowej, zobowiązani są posiadać legitymację członkowską PZW z wklejonymi znakami opłaty członkowskiej na 2022 lub 2023 rok, którą należy okazać przy wpisaniu na listę obecności

Kandydaci na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy podstawowej będą dopuszczeni do egzaminu po odbytym szkoleniu na podstawie listy dokonanej przez macierzysty Zarząd Koła . Listę kandydatów należy składać do Okręgowego Kolegium Sędziowskiego PZW w Tarnowie do dnia 20 stycznia 2023r.

Oraz listę sędziów klasy podstawowej dyscyplin wędkarskich , którzy będą brali udział w szkoleniu .

Listy należy dostarczyć do siedziby biura bądź mailowo oksedz@op.pl

Po obytym szkoleniu i egzaminów kandydatów tylko i wyłącznie ci sędziowie będą mogli sędziować zawody zgodnie z przepisami i regulaminami

Koszty dojazdu do Restauracja Domowa Bistro ul. Piłsudskiego 30 w Tarnowie  pokrywają właściwe Koła

 LINK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Obecność Obowiązkowa

 

Okręgowe Kolegium Sędziowie

oksedz@op.pl