Szkolenie wraz z egzaminem na sędziego Klasy Okręgowej Dyscyplin Wędkarskich Komunikat nr 2

Szkolenie wraz z egzaminem na

   sędziego Klasy  

Okręgowej Dyscyplin Wędkarskich

drugi termin

TERMIN : 28.01.2023 r. o godzinie 9:00 RESTAURACJA DOMOWA BISTRO UL. PIŁSUDSKIEGO 30  wraz ze szkoleniem na sędziego klasy podstawowej . 

 

Sędziowie którzy zostali zgloszneni na pierwszy termin a z przyczyn nie zależnych bądź pogodowych nie mogli przybyć na szkolenie , Okręgowe Kolegium Sędziowskie dopuszcza możliwość uczestnictwa w szkoleniu 2 termin i przystąpienia do egzaminu . 

Szkolenie dotyczy wszystkich sędziów klasy Okręgowej oraz uzupełnienia bazy sędziów . Prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia w związku z wymianą legitymacji sędziego (Dotyczy wszystkich sędziów). Legitymacje do 2023 tracą ważność 

Uczestnicy szkoleń oraz kandydaci na sędziego klasy okręgowej, zobowiązani są posiadać legitymację członkowską PZW z wklejonymi znakami opłaty członkowskiej na 2022 lub 2023 rok, którą należy okazać przy wpisaniu na listę obecności

Kandydaci na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy Okręgowej będą dopuszczeni do egzaminu po odbytym szkoleniu . Na sędziego klasy Okręgowej może ubiegać się sędzia z 2 letnim aktywny udokumentowanym  stażem jako sędzia podstawowy .

Po obytym szkoleniu i egzaminów kandydatów tylko i wyłącznie ci sędziowie będą mogli sędziować zawody zgodnie z przepisami i regulaminami

 

Koszty dojazdu do siedziby biura ZO pokrywają właściwe Koła

 LINK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Obecność Obowiązkowa

 

Okręgowe Kolegium Sędziowie

oksedz@op.pl