Zmiana w zezwoleniu na stawy w roku 2023

STAWY

 

Zgodnie z uchwała Zarządu Okręgu nr. 38 z dnia 21.02.2023 r. zgodnie z obowiązującym regulaminem na zbiorniki pożwirowe rozdział I punkt 5 . Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Zezwolenia. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie i wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania ich na stronie internetowej www.pzwtarnow.pl oraz www.pzw.org.pl/okreg_tarnow uchwala zmianę w rozdziale V ,

  1. A NIWKA 1 ust. 4 Karpia do 30 cm i powyżej 70 cm
  2. Po zmianie A NIWKA § 1 ust. 4 po zmianie otrzymuje brzmienie Karpia do 30 cm i powyżej 60 cm
  3. B KOMORÓW I BOBROWNIKI W. 1 ust. 6 Karpia do 30 cm i powyżej 70 cm
  4. Po zmianie B KOMORÓW I BOBROWNIKI W. po zmianie otrzymuje brzmienie § 1 ust. 6 Karpia do 30 cm i powyżej 60 cm

Uchwała wchodzi z dniem 01.03.2023 r.