SSR

 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nazwa

Kontakt

Komendant Wojewódzki PSR

tel. 123921320

Strażnica w Krakowie

tel. 123921318, fax 123921319, kom. 691349951

Strażnica w Tarnowie

tel./fax 146963166, kom. 691349965

Strażnica w Nowym Sączu

tel./fax 184427672, kom. 691349956

Strażnica w Spytkowicach

tel. 338791695 w. 34, kom. 605820016

Strażnica w Nowym Targu

kom. 605820018

 

 

LP   Dokumenty dla osoby ubiegającej się na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej   PLIK
1.  Regulamin Społecznej Straży Rybackiej SSR  pdf icon 
2. Ustawa o Rybactwie Śródlądowym  pdf icon
3. Kwestionariusz osobowy na Strażnika Społecznej Straży Rybackiej SSR  pdf icon

 

LP  Dokumenty do wypełnienia przez Społecznego Strażnika SSR podczas ujawnionego wykroczenia - komplet dokumentów do wypełnienia    PLIK
1. Zawiadomienie i opis wykroczenia - do dostarczenia na następny dzień po ujawnieniu wykroczenia do Komendanta Powiatowego SSR  pdf icon 
2. Oświadczenie o adresie zamieszkania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia - do dostarczenia na następny dzień po ujawnieniu wykroczenia do Komendanta Powiatowego SSR  pdf icon
3. Sprawozdanie / Notatka z przeprowadzonej kontroli  pdf icon
4. Oświadczenie pismne o anulowaniu zezwolenia podczas rażącego naruszenia regulaminu . W legitymacji członkowskiej skreślamy odpowiedni znaczek opłaty i opisujemy anulowano ośiwadczeniem data podpis i nr służbowy . Jeden egzemplarz na wędkarza drugi podpisany do siedziby biura ZO . w przypadku odmowy podpisania przez wędkarza wyslemu mu pocztą i powiadomimy skarbników .  pdf icon
LP  Dokumenty do wypełnienia przez Komendanta Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej   PLIK
1. Sprawodanie kwartalne - do dostarczenia do Biura ZO do 5 dnia roboczego po każdym kwartale wraz z Sprawodaniem / Notatkami z przeprowadzonej kontroli przez Strażników Społecznej Straży Rybackiej .  pdf icon 

Kontakt : 

ssrtarnow@op.pl

 

 

 

AKCJA SPRZĄTANIA ZBIORNIKÓW KOMORÓW I TRZYDNIAKI
  1. W dniu 09 kwietnia 2016 r ( sobota ) Okręg PZW Tarnów organizuje wiosenne porządkowanie brzegów wyrobisk pożwirowych zbiorników Komorów oraz Trzydniaki.
  2. Zbiórka o godzinie 9.00 - Komorów II przejazd.
  3. Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych Wędkarzy do wspólnego porządkowania.
więcej
Sprzątamy Rabę i Starorzecze
  1. Polski Związek Wędkarski zaprasza wszystkich mieszkańców i wędkarzy na akcję porządkowania terenów starorzecza i rzeki Raby w okolicach miejscowości Kłaj i Stanisławice, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2016 roku.
więcej
Święto Wędkarzy - 19 marca
  1. Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie składa  wszystkim  Wędkarzom najserdeczniejsze życzenia w dniu naszego święta   : Udanego wędkarskiego sezonu, wielu sympatycznych spotkań wędkarskich na łowiskach.
więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BADAŃ RZEKI WISŁY
  1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:
    Wykonanie badania stanu ichtiofauny w rzece Wiśle na Obwodach Rybackich nr 4 i 5 wynikających z umów z RZGW dot. przeprowadzenia raz na 5 lat odłowów kontrolnych mających za zadanie ustalenie składu gatunkowego i ilościowego ryb.
więcej