ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO W ROKU 2017

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: zabezpieczenie materiału zarybieniowego w 2017 r. prosimy o składanie ofert na przedstawiony asortyment z terminem realizacji:

Gatunek i asortyment

Ilość

[szt.]

Waga

[kg]

Termin
Amur kroczek - 2000 kg  wiosna i jesień
Lin kroczek - 300 kg wiosna i jesień
Karp D i S i kroczek - 13 000 kg

5000 kg od 15 marzec do15 kwiecień

5000 kg od 15 czerwiec do 30 lipiec

3000 kg po 15 października 

Sieja narybek - 5000 szt. jesień
Szczupak narybek jesienny - 300 kg jesień
Karaś tarlak - 3000 kg wiosna - jesień
Pstrąg tęczowy ( handlowy ) - 600 kg koniec roku grudzień
Sandacz narybek letni 15000 szt.   czerwiec
Karp na NO KILL   500 kg sztuki powyżej 5 kg 
Leszcz tarlak   3000 kg wiosna
Lipień narybek jesienny lub wiosenny   9 000 szt. - wiosna lub jesień
Pstrąg potokowy nar. jesienny  13 500 szt. - jesień
Świnka narybek jesienny 120 000 szt. - jesień
Szczupak narybek letni/ciężki 110 000 szt. - maj
Szczupak narybek jesienny - 1200 kg jesień
Sandacz narybek letni 107 000 szt. - czerwiec
Jaź narybek jesienny - 840 kg jesień
Jaź kroczek - 600 kg jesień
Karp Kroczek - 750 kg jesień
Sum kroczek -    20 kg jesień
Kleń narybek jesienny/ letni 10 000 szt. - jesień
Lin narybek jesienny -   100 kg jesień
Certa nar. jesienny 30 000 szt. - jesień
Brzana nar. jesienny/letnia   6 000 szt. - jesień
Boleń nar. jesienny  48 000 szt. - jesień
Węgorz nar. Obsadowy podchowany -   25 kg wiosna
Pstrąg potokowy selekt - 100 kg wiosna

/określenie przedmiotu zamówienia/                         

2.Określenie istotnych warunków zamówienia:

a. termin: terminy przedstawione w tabeli

       /określenie terminu wykonania zamówienia lub terminów szczegółowych/

b. warunki płatności:

                  przelew /termin, ew. raty/

c. kryteria oceny ofert:

Cena oraz doświadczenie w hodowli ryb, pochodzenie materiału oraz tarlaków, nadzór weterynaryjny, świadectwo zdrowotności do ryb przeznaczonych do zarybienia, czy zapewniony jest transport w cenie jeśli nie podać cenę transportu.

/wskazać jakie/

d. inne:

        Przy narybkach prosimy o podanie wielkości ryb przeznaczonych do odbioru waga oraz długość. Dodatkowym atutem będzie informacja z jakimi Okręgami PZW współpracuje Gospodarstwo Rybackie na stałe.

/wskazać jakie/

Oferty należy składać:

w formie:        X pisemnej                                         X e-mail

na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie

ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów

Tel./Fax 14 621-33-92 adres e-mail: pzwtarnow@op.pl

do dnia 30 września 2016 do godz. 15.30


POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE