Sądel Mieczysław

członek Prezydium, opieka nad zbiornikiem Kłaj i starorzecze rz. Raby

Koło Bochnia Miasto