Wasieczko Konrad
  1. Współpraca z Dawidem Błoniarczyk w zakresie spraw dotyczących z budowli hydrotechnicznych

Koło Bochnia Miasto