Mistrzostwa Karpiowe Okręgu Komunikat nr 2

Termin: 12-14 Sierień 2022
Organizator: OKS Tarnów
Łowisko:  Trzydniaki S2 "NO KILL"
               

 
 
KOMUNIKAT NR 2 
 
Okręgowy Kapitanat Sportowy w Tarnowie organizuje zawody wędkarskie 
MISTRZOSTWA OKRĘGU KARPIOWE 2022 . 
Zawody rozgrywane na zbiorniku Trzydniaki S2 w dniach  12-14  Sierpień 2022 r . 
Organizator informuje iż na team przysługuje 2 stanowiska 
Reszta ustaleń na odprawie przed rozpoczęciem zawodów 
 
 

Program zawodów:

     do 15:00 – zbiórka i zapisy,

15:20 – 16:00 – odprawa i losowanie stanowisk,

16:00 – 18:00 – rozejście na stanowiska i przygotowanie do zawodów,

18:00 (piątek) – 12:00 (niedziela) – ZAWODY (42 godziny),

12:00 – 13:00 – praca komisji sędziowskiej,

13:00 – 13:30 – ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek, dyplomów .

 

Zawody zostaną rozegrane przy minimum 10 zgłoszonych Teamach 

Lista Startowa 

1. JAKUB ZYCH , RAFAŁ KREMSKI  - DĄBROWA TARNOWSKA pzw icon

2. MAREK STOLARZ , KRZYSZTOF MISIAK  - ZAKŁADY MECHANICZNE 

3. ZBIGNIEW KUTEK , MARCIN ROMAN - ZAKLICZYN pzw icon

4. RYSZARD WOJTACZKA , ARKARIUSZ FIDO - ŻABNO  pzw icon

5. ADRIAN GĘBALA , MAREK  GĘBALA - MISTRZ W ROKU 2021

6  DOMINIK KRASOŃ , JAKUB DROBOT - AZOTY pzw icon

7. JAROSŁAW PYTEL , MICHAŁ BRZESKI - TARNÓW MIASTO pzw icon

8. TOMASZ CZUBAN , JACEK JAKUBAS - AZOTY  pzw icon

9. MARIUSZ GACEK , KAMIL KAPAŁA - AZOTY pzw icon

10. MIECZYSŁAW CYGANEK , MARIUSZ STARZYK - TARNÓW MIASTO pzw icon

 

 Informacje dodatkowe : 

Opłata startowa płatna  przelewem na konto bankowe  wynosi 200zł   , do dnia 05.08.2022 do godziny 12:00
Potwierdzenie zgłoszenia po zaksiegowaniu wpłaty 200 zł na koncie bankowym widoczne w komunikacie zaznaczone ikonką pzw icon
Dane do Przelewu :
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie
ul. Ochronek 24 33-100 Tarnów
Nr rachunku Bankowego : 55 1240 5194 1111 0010 3077 5814
 
 
w tytule przelewu Imiona i Nazwiska osób z teamu ,  w tytule MO Karpiowe    Kwota przelewu 200 zł 

 

 REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH
Regulamin Rozgrywania Zawodów „Mistrzostwa Karpiowe Okręgu ” Teamów 2022
1. Zawody rozgrywane w teamach , zajmujących dwie półki , stanowisko .
2. Łowienie zgodnie z zasadami organizacji Sportu Wędkarskiego część II . 10 Regulamin zawodów w wędkarskie karpiowym z dnia 27.05.2022 r.
3. Organizator wymaga od uczestników posiadania jednej maty na drużynę do odhaczania ryb, oraz środka do odkażania ran zgodne z obowiązującym Regulaminem Łowiska „NO KILL” Trzydniaki S2 .
4. Obowiązuje całkowity zakaz nęcenia surowymi ziarnami .
5. Amur jest ważony natychmiast po zgłoszeniu sędziemu .
6. Ryby zaliczone do klasyfikacji KARP, AMUR o wadze co najmniej 5kg .
7. Złowione ryby muszą być przetrzymywane żywe w workach karpiowych (w worku może być tylko jedna ryba).
8. Ważenie ryb minimum co 12h . Komisja sędziowska będzie pojawiać się na stanowiskach w razie konieczności po wcześniejszym zgłoszeniu sędziemu dużej ryby ( powyżej 15kg ) lub dużej ilości ryb ( min. 5sztuk ).
9. Wygrywa team, który uzyska wyższą liczbę punktów za wagę złowionych ryb (punkty) , jeżeli dwa lub więcej teamów uzyska taką samą liczbę punktów, o wyższym miejscu decyduje większa ryba złowiona przez team, następnie mniejsza liczba złowionych ryb .
10. Za największą rybę zawodów uważa się rybę o największej wadze .
11. Podczas trwania zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji ‘’fair play” .
12. Stanowisko może być opuszczone przez dwóch zawodników tylko i wyłącznie po wyciągnięciu wszystkich zestawów z wody .
13. W przypadku nieporozumienia pomiędzy teamami, należy zgłosić ten fakt sędziemu lub organizatorowi, którzy spór rozstrzygną .
14. Każdy zawodnik w trakcie oraz po zakończeniu zawodów, zobowiązany jest do posprzątania swojego stanowiska, zabrania ze sobą śmieci w przypadku niespełnienia powyższego warunku, organizator na wniosek sędziego ma prawo zdyskwalifikować taki team, bez znaczenia ma miejsce zajęte w zawodach. Organizator zapewnia duże worki na śmieci. (Śmieci team zabiera ze sobą)
15. W przypadku nie przestrzegania regulaminu sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub cały team .
16. Każdy Team otrzyma kartę startową takie same dla każdego temu będzie miał sędzia, złowione ryby będą zapisane w obu kartach z podpisami sędziego i teamu. Każdy zawodnik po zważeniu podpisuje się na karcie połowu, jednoznacznie akceptując wpis do karty, po odejściu sędziego nie ma żadnych zmian
17. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów oraz zdjęć na stronie internetowej i portalu społecznościowym . 1
8. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Startowe zostanie zwrócone niezwłocznie w przypadku odwołania w/w imprezy .
19. Prawo pierwszeństwa startu mają reprezentację każdego koła (17 kół) .
Po tych zgłoszeniach drugie drużyny mogą zgłosić koła .
20. W uzasadnionych sytuacjach, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu przed lub w trakcie trwania zawodów, o czym niezwłocznie poinformuje biorące udział w zawodach teamy .
21. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją teamu , w każdym przypadku dyskwalifikacji żadne koszty nie zostają zwrócone zawodnikom .
22. Organizator zapewnia 1 posiłek dziennie, sobota – niedziela
23. Całość kosztów po odliczeniu niezbędnych wydatków na organizację zawodów przeznaczona na organizację , puchary i dyplomy  . Nagradzamy pierwsze 3 drużyny oraz łowcę największej ryby (za największą rybę uznaje się największą wagę jednej ryby zaliczanej do zawodów).
24. Każdy z uczestników zobowiązuje się do zachowania zgodnego z prawem podczas wskazanej imprezy wędkarskiej. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zawodów oraz za sytuacje powstałe w wyniku nieodpowiedzialnych indywidualnych oraz zbiorowych zachowań każdego z nich. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia jak również nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zachowania zaistniałe w trakcie jak po imprezie, a powstałe w wyniku działań lub zaniechań uczestników imprezy. Uczestnik, który w sposób widoczny wskutek spożycia alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających nie potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem, bądź stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego oraz innych uczestników zostaje wyłączony z zawodów oraz zdyskwalifikowany.
25. Limit ilościowy zanęty wynosi 20 kg na Team
26. Zgłoszenie udziału w zawodach oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu oraz zasad organizacji Sportu Wędkarskiego część II . 10 Regulamin zawodów w wędkarskie karpiowym z dnia 27.05.2022 r. 27. Prawo startu zapewnione ma zeszłoroczny teamowy Mistrz Okręgu w dyscyplinie Karpiowej (PARA).
27. W zawodach prawo startu mają aktualni teamowi Mistrzowie Kół , posiadający aktualne opłaty karty wędkarskiej i licencje na wyrobiska pożwirowe na 2022 rok wędkarze nie posiadający licencji na wyrobiska pożwirowe, po wniesieniu dodatkowej opłaty na czas zawodów w kwocie 30 zł za trzy dni , płatne na miejscu zawodów .
28. Zgłoszenia reprezentacji Teamów z każdego Koła mają pierwszeństwo (3 teamy zostały zgłoszone w terminie) .
29. 23 stanowiska dla teamów . Przy większej ilości zgłoszeń odbędzie się losowanie online które wyłoni listę startową .
30. Zawody zostaną rozegrane przy minimalnym zgłoszeniu 10 teamów (PAR) w terminie