MISTRZOSTWA OKRĘGU W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM Z BRZEGU

Termin: 13-14.05.2022
Organizator: OKS TARNÓW 
Rzeka : 

1 tura –  – Zbiornik Skrzyszów zbiórka przy Koronie 

2 tura – rzeka Dunajec – zbiórka w miejscowości Melsztyn na przeciwko Restauracji Podzamcze . 

 
               


Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2023, w dniach  13.05.2023 r.  Zbiornik Skrzyszów , 14.05.2023 rzeka Dunajec m. Melsztyn rozegrane zostaną  Mistrzostwa Okręgu PZW Tarnów  w Wędkarstwie Spinningowym Brzegowym.

Zbiórka zawodników do godz. 6.30

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy okstarnow@op.pl  w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 04.05.2023 r. Opłata startowa wraz z instrukcją podana będzie w komunikacie nr 2 . 

 Minimalna liczba zawodników do obycia się zawodów 20

 

opłata startowa zawody wędkarskie MO Spinning z brzegu  – kwota 100 zł

Zawodnicy biorący udział w zawodach nie posiadający zezwolenia na Okręg PZW Tarnów muszą opłacić opłatę jednodniową przez elektroniczne zezwolenie .

Decyduje data dokonania opłaty startowej .

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, a lista uczestników ukaże się na stronie internetowej ZO PZW.

Zawody rozegrane zostaną na „żywej rybie” zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” – Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym oraz Zasadami rozgrywania zawodów wędkarskich w Okręgu PZW Tarnów.

Organizator dopuszcza do startu 1 trójkę Mistrzów danego Koła .  

WAŻNE INFORMACJE REGULAMINOWE:

- pomiar złowionych ryb odbywać się będzie na miarach ,

- weryfikacja ryb wpisanych do karty startowej odbywać się będzie na podstawie zdjęcia ryby ułożonej na rozciągniętej miarce – zdjęcie wykonuje sam zawodnik, stąd konieczność posiadania przez zawodnika aparatu fotograficznego lub telefonu z aparatem,

 - po wykonaniu zdjęcia, rybę należy wpisać do karty startowej,

- ryby przedstawione na  nieczytelnych zdjęciach i z niewidoczną skalą pomiarową nie będą klasyfikowane,

- ze względu na ograniczoną ilość obsługi sędziowskiej, sędziowie w sektorach sprawować będą jedynie funkcję obserwatorów i rozjemców w sprawach spornych.

 Harmonogram zawodów:

do godz. 6:30 przyjmowane będą zgłoszenia

UWAGA!!! KAŻDY ZAWODNIK POTWIERDZA SWOJE UCZESTNICTWO

W SEKRETARIACIE ZAWODÓW WŁASNORĘCZNYM PODPISEM OKAZUJĄC LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ.

6:30                   - zbiórka zawodników, otwarcie zawodów

6:45                     - losowanie numerów startowych i sektorów

7:00                     - wyjście na sektory

7:30 – 13:30     - zawody

13:30 – 14:00     - obliczanie wyników, posiłek, zakończenie zawodów

 Organizator zawodów w zależności od warunków zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie i regulaminie zawodów.

 Przypominamy: zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie w czasie trwania zawodów środków zmniejszających tę dyspozycję.

 W związku z małą ilością chętnych zawody mogą zostać odwołane , gdzie zostanie to podane w osobnym komunikacie 

Lista zgłoszeń 

1. Jakub Kawa