Bobrowniki

Stawy przy rzece Dunajec

Zbiornik składa się z siedmiu zbiorników różnej wielkości, usytuowany wzdłuż prawej linii brzegu rzeki Dunajec.
Powierzchnia lustra wody wynosi 62 ha. Głębokość to 11 metrów.
Brzegi stawów łagodne porośnięte  drzewami i krzakami.
Na paru stawach występują wysepki porośnięte krzakami.
Gatunki ryb w tym akwenie to: karp, leszcz, płoć, lin, amur, kleń, szczupak, sandacz i sum.