Olszyny

Stawy przy rzece Dunajec

Zbiornik usytuowany wzdłuż lewego brzegu rzeki Dunajec.
Zbiornik złożony z trzech zbiorników połączonych ze sobą wąskimi przesmykami, oraz dwóch mniejszych zbiorników.
Powierzchnia lustra wody wynosi ok. 15 ha.
Średnia głębokość to 3 metry.
Brzegi stawów porośnięte drzewami i krzakami.
Ichtiofaunę stanowią: karp, leszcz, płoć, amur, szczupak.