Zarybienie w dniu 04.10.2023
Świnka narybek jesienny 

 
W dniu 04.10.2023 odbędzie się zarybienie Świnka narybek jesienny  : 

 

 

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5

w ilości ok. 10.000 sztuk, ok. godziny 10.00 Szczucin.

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 4

w ilości ok. 10.000 sztuk, ok. godziny 10.30 Górka most        

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny rzeka Raba Obwód Rybacki nr 5

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9

w ilości 21.000 sztuk ok. godziny 11.00 Wiadukt autostrady .

w ilości ok. 20.000 sztuk, ok. godziny 11.15 Raba Cikowice – Bogucice –Cerekiew. I samochód

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny rzeka Uszwica Obwód Rybacki nr 1

w ilości ok. 4.000 sztuk ok godziny 12.00 Brzesko

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 8

w ilości 30.000 sztuk ok. godziny 12.15 Zgłobice

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny rzeka Biała Tarnowska Obwód Rybacki nr 2

w ilości ok. 20.000 sztuk ok. godziny 13.15 Pleśna

- 04.10.2023 roku zarybienie świnka narybek jesienny   rzeka Dunajec Obwód    Rybacki nr 7

w ilości 30.000 sztuk ok. godziny 13.15 Czchów boisko.             

 

Serdecznie zapraszamy do pomocy podczas zarybienia 

tel 14 621 33 92 

-->ZDJĘCIA Z ZARYBIENIA<-- 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie w roku 2023 realizuje zadanie pod nazwą :

wfosigw logotype color

" Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności biologicznej - przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy , szczupaka i bolenia w systemie rzeki Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej "


 Współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z zawartą umową w dniu 02 sierpnia 2023

Koszt kwalifikowany zadania - 193.600,00 zł

Kwota dotacji - 66.800,00 zł

900x135