Zarybienie w dniu 10.11.2023
Szczupak narybek jesienny , karaś pospolity   

 
 
W dniu 10.11.2023 odbędzie się zarybienie Szczupakiem narybek jesienny : 
 
 

- 10.11.2023 roku zarybienie rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5 w ilości szczupak narybek jesienny w ilości 150 kg zarybienie w m. Szczucin ok godziny 12.05.

- 10.11.2023 roku zarybienie Zbiornik Skrzyszów Obwód Rybacki nr 2 rzeki Biała Tarnowska karaś pospolity w ilości 100 kg zarybienie w m. Skrzyszów    o godzinie 13.15.

- 10.11.2023 roku zarybienie szczupak narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9 w ilości 250 kg w miejscowości Bobrowniki wiadukt autostrady o godzinie 8.20

- 10.11.2023 roku zarybienie rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 8 szczupak narybek jesienny w ilości 100 kg w miejscowości Zgłobice ok godziny 9.10

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie w roku 2023 realizuje zadanie pod nazwą :

wfosigw logotype color

" Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności biologicznej - przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy , szczupaka i bolenia w systemie rzeki Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej "


 Współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z zawartą umową w dniu 02 sierpnia 2023

Koszt kwalifikowany zadania - 193.600,00 zł

Kwota dotacji - 66.800,00 zł

900x135