Zarybienie w dniu 23.11.2023
Karp 60 +    

 
W dniu 23.11.2023 odbędzie się zarybienie Karpiem 60 +   :
 

- 23.11.2023 roku zarybienie Karp 60 +   w ilości 400 kg  Trzydniaki S 2 

- 23.11.2023 roku zarybienie Karp 60 +   w ilości 328 kg  Trzydniaki S 1