Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb

na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW  Tarnów w roku 2016


§ 1.

Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na Obwodach Rybackich oraz innych wodach:
● Rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 4 od ujścia rz. Raby do ujścia rz. Dunajec.
● Rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5 od ujścia rz. Dunajec do Ujścia rz. Wisłoki.
● Rzeka Biała Tarnowska Obwód Rybacki nr 2 do ujścia potoku Kąśnianka do ujścia rz. Dunajec.
● Rzeka Raba Obwód Rybacki nr 5 od ujścia potoku Stradomka do ujścia  rz. Wisły, wraz ze Starorzeczem południowa część względem autostrady
● Rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 6 od mostu wiszącego w m. Tropie (zbiornik Czchów z rzeką Łososiną do wysokości ujścia potoku Białka).
● Rzeka Dunajec Obwody Rybackie  nr 7,8,9  do ujścia  rz. Wisły.
● Rzeka Breń Obwód Rybacki nr 1 od źródeł do ujścia rz. Wisły.
● Rzeka Uszwica Obwód Rybacki nr 1 od źródeł do ujścia rz. Wisły.
● Zbiorniki wodne Bobrowniki Wielkie i Olszyny należące do Okręgu PZW Tarnów.

§ 2.

Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnowie obowiązuje rejestr połowu ryb, tabela  nr  1.
Rejestr  ten  musi  być  prowadzony  zgodnie  z  instrukcją  prowadzenia  rejestru połowu ryb.

§ 3.  

Niedozwolone  jest  zabieranie ryb,  których  długość mierzona  od  początku  głowy  do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej jest mniejsza od wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:
1. miętus 30 cm
2. świnka 30 cm
3. sandacz i szczupak 50 cm
4. okoń 18 cm

§ 4.

Limit dobowy świnka 3 szt.

§ 5.

Warunki dokonywania amatorskiego połowu  ryb  na  odcinku  "No  kill"  w  Obwodzie Rybackim – rzeki Biała Tarnowska numer 2 tj. od granicy m. Łowczówka i Łowczowa do jazu w m. Pleśna:    
1. Zakaz zabierania ryb. Ryby po złowieniu mają być niezwłocznie wypuszczone z zachowaniem niezbędnej staranności.
2. Połów w porze dziennej tj. godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie słońca.
3. Dopuszczone do połowu są przynęty sztuczne i naturalne roślinne z wyłączeniem sera.
4. Obowiązek stosowania podczas wędkowania przynęt uzbrojonych tylko w 1 haczyk lub kotwicę bezzadziorową lub pozbawionych zadzioru.
5. Obowiązek posiadania podbieraka oraz przyrządu do wyhaczania ryb.
6. Zakaz posiadania ryb złowionych na innych odcinkach.

§ 5a.

Odcinek „RABA NO KILL” Obwód Rybacki Nr 5 tj. od ujścia rzeki Stradomki do mostu drogowego w Chełmie. Zmianie ulega pkt. 3 połów ryb odbywa się wyłączne metodą spinningową lub muchową. Pozostałe pkt. jak w  § 5

§ 6.

Zabrania się:
1. Połowu metodą spinningową na rzece Wiśle Obwód Rybacki numer 4 i 5 tj. od ujścia rzeki Raby do ujścia rzeki Wisłoki od 01.01.do 31.03
2. Połowu ryb na rzece Dunajec Obwód Rybacki numer 6od zapory w Czchowie 200m w dół rzeki, połowu z wysp na jeziorze Czchów
3. Zabierania złowionych pstrągów potokowych na odcinku poniżej i powyżej odcinka "No kill" tj. od mostu kolejowego w miejscowości Woźniczna do filarów w miejscowości Łowczów (pozostałe podpory betonowe po kładce). W/w odcinek znajduje sie na rzece Biała Tarnowska.
Zabierania złowionych pstrągów potokowych na odcinku poniżej odcinka "No kill" tj. od m. drogowego w Chełmie do m. kolejowego w Cikowicach. W/w odcinek znajduje sie na rzece Rabie.
4. Przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż jedną dobę.
5.Ryby łososiowate oraz lipienie złowione na wszystkich wodach płynących inaczej niż na przynęty sztuczne należy niezwłocznie wypuścić z zachowaniem niezbędnej staranności.

§ 7.

Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających na w/w wodach. Na stawach pożwirowych zakaz trollingu.
1. W/w połów odbywać się ma z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej i przepisów określających zasady korzystania ze środków pływających.

§ 8.

Instrukcja prowadzania rejestru połowu ryb:
1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny; „Data połowu” (dzień i miesiąc), godzinę rozpoczęcia połowu oraz „nazwę łowiska”. Godzina rozpoczęcia połowu określa początek okresu 24 godzin.
2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Rozporządzenie wydane na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW w Warszawie oraz Zezwolenie na amatorski połów ryb w Obwodach Rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW w Tarnowie w 2016 r. po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie (przed ponownym zarzuceniem wędki do wody) odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie; „Gatunek”, „Ilość” i „Długość”.
3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą, w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać „Gatunek”, „Ilość”  i łączną  szacunkową wagę.
4. Rubrykę „Szacunkowa waga” należy uzupełnić w miarę możliwości.
5. Wędkarz przy zakupie składki okręgowej na 2017 rok zobowiązany jest zwrócić niniejsze zezwolenie wraz z rejestrem połowu ryb w macierzystym kole. Wędkarz z innego Okręgu zobowiązany jest do zwrotu zezwolenia wraz rejestrem połowu ryb w macierzystym kole lub przesłania go na adres Okręgu PZW w Tarnowie. Zwrot zezwolenia jest warunkiem otrzymania zezwolenia na rok 2017.
6. W przypadku wyczerpania kolumn rejestru połowu ryb należy dopiąć kartkę papieru, na której będzie prowadzona dalsza ewidencja połowów lub pobrać ze strony internetowej www.pzw.org.pl/okreg_tarnow tabelę rejestru połowu ryb.

§ 9.

Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i Statutu PZW.
Na rzece Dunajec Obręb Ochronny nr 14 od progu wodnego w miejscowości Ostrów 200 m w dół rzeki, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 13 do niniejszej uchwały. Obręb obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.
Obręb ochronny nr 15 w miejscowości Otfinów, na odcinku 500 m w górę i 500 m w dół rzeki, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 14 do niniejszej uchwały. Obręb obowiązuje w okresie od 15 listopada do 31 marca każdego roku kalendarzowego. – zabroniony jest połów ryb i inne czynności szkodliwe. Niestosowanie się do tego zakazu jest przestępstwem.
Podstawa  prawna  Uchwała  nr  1251/12  z  dnia  16.10.2012  r.  Zarządu  Województwa Małopolskiego

POBIERZ WARUNKI