ZARYBIENIE LESZCZEM

W dniach 12 i 14 kwietnia br.  odbyło się zarybienie leszczem. Do stawu   Trzydniaki S1 zostało wpuszczone 1010 kg. Kolejne zarybienia planowane są pod koniec kwietnia na zbiornikach Niwka i Trzydniaki oraz stawach Kół. 
 
Początkiem maja planowane są zarybienia szczupakiem narybkiem letnim rzek będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Tarnowie.