Wykonanie zarybień zbiorników w roku 2018

tabela zawiera stan zarybień na dzień 31 grudnia 2018 roku

POBIERZ TABELĘ ZARYBIEŃ