Zarybienia wyrobisk pożwirowych

Zarybienie zbiorników pożwirowych zgodnie z planem zarybień: 
stan na 17 kwietnia 2020 roku : Bobrowniki Wielkie karp 400 kg

Trzydniaki  - karp 1400 kg, Karaś 600, karp selekt 60+ 100 kg, 

Trzydniaki S1karp 1500kg, karp selekt 60+ 1500 kg, karaś 1000 kg, amur 200 kg,

Trzydniaki S2Karp selekt 60+ 800 kg, amur 100 kg,

Kłaj - karp 300 kg,

Komorów - karp 1000 kg, amur 100

Niwka karp 3000 kg, karaś 1200 kg, karp selekt 60+ 465 kg, amur 200 kg, 

Narożniki karp 2200 kg, karp selekt 60+ 335 kg, karaś 1400 kg, amur 1010 kg, karaś polski 200 kg, lin 200 kg