Zarybienie jaź narybek jesienny , kroczek 19.10.2021 - ODWOŁANE NOWY TERMIN 26.10.2021
Zarybienie jaź narybek jesienny , kroczek 19.10.2021
ODWOŁANE NOWY TERMIN 26.10.2021
 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie , informuje o terminie zarbiania rzek będących w uzytkowaniu PZW Tarnów. Planowane zarybienia
 

19.10.2021  rzeka Uszwica Obwód Rybacki nr 1 jaź narybek jesienny w ilości 30 kg w miejscowości Borzęcin Górny 

19.10.2021 rzeka Breń Obwód Rybacki nr 1 jaź narybek jesienny w ilości 50 kg w miejscowości Radwan- Skrzynka 

19.10.2021 rzeka Biała Tarnowska Obwód Rybacki nr 2 jaź narybek jesienny w ilości 60 kg w miejscowości Koszyce

19.10.2021 rzeka Raba Obwód Rybacki nr 5 jaź kroczek w ilości 200 kg w miejscowości Cikowice-Proszówki 

19.10.2021 rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5 w ilości jaź narybek jesienny w ilości 500 kg Szczucin Borusowa 

 
 
 
Chętnych do zarybienia prosimy o kontakt w biurze ZO PZW Tarnów
                                                                                                                                                                                                             tel 14 621 3392