Zarybienie w dniu 30.03.2022 r.
Mieszanka (Lin , Karaś , Płoć , Leszcz , Okoń , Jaź)
W dniu 30.03.2022 zarybiony zostanie zbiornik Trzydniaki S1 , Trzydniaki mieszanką (Lin , Karaś , Płoć , Leszcz , Okoń , Jaź)
 
 
 
 Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z Biurem ZO PZW w Tarnowie pod telefonem 666 907 646