Zarybienie w dniu 07-08.11.2022 r.
Szczupak Narybek jesienny , jaź narybek jesienny  
 
W dniach 07-08.11.2022 odbędzie się zarybienie  
 

 rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 4 szczupak narybek jesienny w ilości 200 kg zarybienie w m. Górka

 

-  rzeka Wisła Obwód Rybacki nr 5 w ilości  szczupak narybek jesienny w ilości 200 kg oraz sum kroczek 30 kg zarybienie w m. Szczucin 

 

szczupak narybek jesienny rzeka Dunajec Obwód Rybacki nr 9  w ilości  250 kg  oraz jaź kroczek w ilości ok 100 kg  w miejscowości Bobrowniki Wielkie.

 

 szczupak narybek jesienny rzeka Raba Obwód Rybacki nr 5  w ilości  100 kg  oraz jaź kroczek w ilości ok 200 kg     w miejscowości Cikowice  

 

rzeka Dunajec  Obwód Rybacki nr 6 jaź kroczek w ilości 200 kg oraz szczupak narybek jesienny w ilości 150 kg   w miejscowości Wytrzyszczka 

 

 rzeka Dunajec  Obwód Rybacki nr 8 jaź kroczek w ilości 100 kg oraz szczupak narybek jesienny w ilości 100 kg w miejscowości Zgłobice