"WIOSENNE SPRZĄTANIE WĄTOKU"
 
 Biuro Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie informuje Wszystkich zainteresowanych Wędkarzy o tegorocznej akcji sprzątania terenów wzdłuż Wątoku i wokół Kantorii.

Zbiórka w Biurze Okręgu PZW Tarnów ( ul. Ochronek 24 33-100 Tarnów) 20 kwietnia (piątek) o godz. 9.00.
Zgłoszenia i informacje pod nr tel : 603 947 076 lub 14 621 33 92 .

Zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych.

Mamy nadzieję na liczny udział w tegorocznej akcji sprzątania Wątoku.