Informacja OKS na rok 2024

 

INFORMACJA

Okręgowego Kapitanatu Sportowego PZW na rok 2024

 1. 1.Stawki na sędziowanie obowiązujące w 2024 roku

Zgodnie z Uchwałą nr 26/2022 Prezydium ZO PZW w Tarnowie z dnia 14.12.2022 roku w sprawie świadczeń dla sędziów sportowych. Na podstawie § 48 pkt. 2 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie uchwala: § 1 Prezydium ZO PZW w Tarnowie, na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego przy ZO PZW w Tarnowie zatwierdza wysokość świadczeń dla sędziów sportowych. Sędzia wędkarski za sędziowanie zawodów wędkarskich okręgowych może otrzymać następującą wysokość świadczenia

 1. a) zawody do 12 godzin:

- sędzia główny - 160 zł.;

sędzia sekretarz - 120 zł.;

- członek komisji sędziowskiej - 80 zł.;

- pozostali sędziowie - 50 zł.;

 1. b) zawody dwudniowe – nocne:

- sędzia główny - 240 zł.;

- sędzia sekretarz - 180 zł.;

- członek komisji sędziowskiej - 130 zł.;

- pozostali sędziowie - 50 zł.;

 1. c) zawody powyżej 36 godzin: - wysokość świadczeń ustala organizator.
 1. 2. Zawody Kołowe rozgrywane są tylko i wyłącznie dla członków danego Koła , zawody otwarte – zawody ogólnodostępne dla wszystkich członków PZW zgodnie z wytycznymi i opłatami .
 1. 3. Komisja sędziowska zawodnik startujący w danych zawodach , nie może być jednocześnie w nich sędzią (nie dotyczy zawodów wzajemnego sędziowania określonych w ZOSW cz 5 i 9 regulamin zawodów w dyscyplinie spinningowej , brzegowej i muchowej) ZSOW cz. 2 rozdział III ust. 1
 1. 4. Zawody Mistrzowskie Okręgu rozegrane zostaną przy minimalnej ilości zgłoszeń 6 zawodników. Komunikaty o zawodach będą publikowane na stronie https://pzwtarnow.pl/index.php/sport/zawody, gdzie zawodnik będzie śledził na bieżąco informację dotyczącą danych zawodów . Organizator dopuszcza wszystkich zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Koła  lub podaje ograniczewnia w komunikacie zawodów .
 1. 5. Rezerwacje na zawody mają być rozwieszone do środy przed zawodami z podaną rezerwacją brzegu lub całego łowiska , a po zakończonych zawodach rezerwacje mają zostać usunięte przez organizatora zawodów . W przypadku niedopełnienia obowiązków przez organizatora mogą zostać nie wydane zezwolenia na organizację zawodów wędkarskich .
 1. 6. Zawody na rzekach musza być potwierdzone minimum 20 dni przed zawodami mailowo na adres okstarnow@op.pl . Informacja musi zawierać datę , w jakich godzinach , jaka rzeka na jakim odcinku skąd dokąd , dyscyplina
 1. 7. Zawody na stawach § 14 zezwolenia ust 2. Zawody wędkarskie mogą być rozgrywane od kwietnia do października w 1 i 3 weekend miesiąca z wyłączeniem metody spinningowej i podlodowej . Nie dotyczy stawu Trzydniaki S 1 . Zawody odbywające się w innym terminie nie są dozwolone do rozgrywania za wyjątkiem zawodów cyklicznych , jubileuszowych , okolicznościowych , metody spinningowej i podlodowej.
 1. 8. Zawody NO KILL § 13 zezwolenia ust 2. Zawody wędkarskie mogą być rozgrywane od 15.03 do 15.10 w 2 i 4 weekend . Zawody odbywające się w innym terminie nie są dozwolone do rozgrywania za wyjątkiem zawodów cyklicznych , jubileuszowych , okolicznościowych .
 2. 9. Sędziowie pozytywnie zweryfikowani na początku roku 2024 chętni do sędziowania zawodów ujętych w terminarzu imprez Okręgowych proszeni są o wcześniejszą informację mailową na okstarnow@op.pl o możliwości pomocy w sędziowaniu do lutego 2024 .

           Okręgowy Kapitanat Sportowy

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

W Tarnowie