Składki członkowskie 2019
LpTreśćKwota
1 Składka członkowska 90,00 zł
2 Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) czlonkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
 45,00 zł
3 Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 22,00 zł
4 Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
 
25,00 zł
0-25,00 zł
5 Legitymacja członkowska  5,00 zł

UWAGA:
1) Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymacje członkowska
2) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

Składki okręgowe 2019
Tabela Członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie Okręgu PZW Tarnów na rok 2019
Rodzaj składki rocznej Cena zł DOSTĘPNE WODY
Załącznik
NORMALNA ULGOWA UCZESTNIK
1 Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N    130,00 zł 85,00 zł 20,00 zł 1
 230,00 zł 185,00 zł 120,00 zł 2
 220,00 zł  125,00 zł  60,00 zł  3
 2     Składka Uzupełniająca U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów  
a) Składka Uzupełniająca U 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 1
b) 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 2
c) 110,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 3
d) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4
e) 50,00 zł 50,00 zł zwolniony 5
3 Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 1-dniowa na wszystkie wody 25,00 zł Dla członków PZW 1,2,3*,4
4 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające  30,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5
5 3-dniowa na wszystkie wody   65,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4
6 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   70,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5
7 7-dniowa na wszystkie wody  100,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4
8 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające   110,00 zł Dla członków PZW  1,2,3*,4,5
Opłaty
1 Opłata całoroczna na wszystkie wody nizinne i górskie 700,00 zł Dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców
2 Opłata całoroczna na wszystkie wody nizinne i górskie + środki pływające 750,00 zł
3 Opłata całoroczna na wszystkie wody nizinne i górskie bez załącznika nr 3 500,00 zł
4 Opłata 1-dniowa na wszystkie wody 45,00 zł
5 Opłata 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 50,00 zł
6 Opłata 3-dniowa na wszystkie wody 110,00 zł
7 Opłata 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 125,00 zł
8 Opłata 7-dniowa na wszystkie wody 180,00 zł
9 Opłata 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające 195,00 zł
10 Egzamin na kartę wędkarską 20,00 zł Zwolnienia w opłacie należą do decyzji Zarządów Kół
11 Biwakowanie za dzień

5,00 zł
(za dzień)

Dla członków PZW, niezrzeszonych i cudzoziemców posiadających opłaty
Składki Informacje

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na zbiornikach Okręgu PZW Tarnów

Podstawowe warunki dokonywania połowu ryb na rzekach Okręgu PZW Tarnów 


Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna: P - Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Ulgowa: Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go z 10 letnim stażem w PZW a kobiet powyżej 60-go roku życia z 10 letnim stażem w PZW oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił opłaty za wędkowanie

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Uczestnik: Dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (normalna), Dla członków PZW, którym nie przysługuje żadna zniżki i rezygnują z niektórych wód lub metod.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (ulgowa) składka dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat członków PZW mężczyzn powyżej 65-go z 10 letnim stażem w PZW a kobiet powyżej 60-go roku życia z 10 letnim stażem w PZW oraz dla członków PZW, których współmałżonek uiścił opłaty za wędkowanie i rezygnują z niektórych wód lub metod.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (uczestnika) - dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej i rezygnują z niektórych wód lub metod.

Składki Uzupełniające U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów dla Członków, którzy zamierzają skorzystać z większej ilości wód z niektórych wód lub metod.

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

 1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW.
 2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód).
 3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.
 4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2
 5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka)
 6. Załącznik 1 wykaz wód:
 7. Wszystkie rzeki, potoki i zb. Czchów, Bobrowniki Wielkie i Olszyny
 8. Załącznik 2 wykaz wód:
 9. stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Kantoria, Komorów, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady)
 10. Załącznik 3 wykaz wód:
 11. Stawy pod opieką Koła, *opłaty okresowe możliwość wykupienia tylko w Kole, który opiekuje się daną wodą.
 12. Załącznik 4 wykaz wód:
 13. Trzydniaki S2 złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2
 14. Załącznik 5 Środki pływające:
 15. Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych Komorów, Niwka pozostałe całkowity zakaz używania.Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA składek okresowych  BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY OKRĘGU
PEKAO SA : 45 1240 1910 1111 0010 1669 8971.
NA DOWODZIE WPŁATY ( PRZELEW LUB WPŁATA) NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO, 
OBOWIĄZKOWO DATĘ DNIA ZA KTÓRY OPŁACA SIĘ SKŁADKĘ
W FORMACIE : PIERWSZY CZERWIEC 2019, DRUGI LIPEC DO CZWARTY LIPIEC 2019.  PO DOKONANIU WPŁATY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ  ZEZWOLENIE. JEŻELI WYKUPUJEMY ZEZWOLENIE 3-DNIOWE LUB 7-DNIOWE NALEŻY WYDRUKOWAĆ TYLE ZEZWOLEŃ NA ILE DNI SIĘ DECYDUJEMY. 
TYLKO PRAWIDŁOWO  UZUPEŁNIONY PRZELEW WRAZ Z ZEZWOLENIEM UPRAWNIA DO POŁOWU NA WODACH OKRĘGU PZW TARNÓW.

POBIERZ ZEZWOLENIE OKRESOWE WYGENEROWANE ELEKTRONICZNIE