Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW Tarnów

Dnia 09  maja 2018 r (środa) o godz. 16.30 w biurze Okręgu PZW Tarnów ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów 
odbędzie się Posiedzenie  Zarządu Okręgu.

Tematem zebrania będzie:

Sprawy bieżące Okręgu.