Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

wflogo       Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie  w roku 2019  uzyskał dotację na dofinansowanie zadania :

" Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków zwierząt - przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy, bolenia i brzany w systemie rzeki Dunajec, Raby, Wisły, Uszwicy i Białej Tarnowskiej".

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - www.wfos.krakow.pl