Szkolenie wraz z egzaminem na sędziego Klasy Okręgowej Dyscyplin Wędkarskich

Szkolenie wraz z egzaminem na sędziego Klasy

Okręgowej Dyscyplin Wędkarskich

TERMIN : 21.01.2023 r. o godzinie 9:00

Szkolenie dotyczy wszystkich sędziów klasy Okręgowej oraz uzupełnienia bazy sędziów . Prosimy o zabranie ze sobą zdjęcia w związku z wymianą legitymacji sędziego (Dotyczy wszystkich sędziów)

Uczestnicy szkoleń oraz kandydaci na sędziego klasy okręgowej, zobowiązani są posiadać legitymację członkowską PZW z wklejonymi znakami opłaty członkowskiej na 2022 lub 2023 rok, którą należy okazać przy wpisaniu na listę obecności

Kandydaci na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy Okręgowej będą dopuszczeni do egzaminu po odbytym szkoleniu na podstawie listy dokonanej przez macierzysty Zarząd Koła . Listę kandydatów należy składać do Okręgowego Kolegium Sędziowskiego PZW w Tarnowie do dnia 13 stycznia 2023r. Na sędziego klasy Okręgowej może ubiegać się sędzia z 2 letnim aktywny udokumentowanym  stażem jako sędzia podstawowy .

Oraz listę sędziów klasy okręgowej dyscyplin wędkarskich , którzy będą brali udział w szkoleniu .

Listy należy dostarczyć do siedziby biura bądź mailowo oksedz@op.pl

Po obytym szkoleniu i egzaminów kandydatów tylko i wyłącznie ci sędziowie będą mogli sędziować zawody zgodnie z przepisami i regulaminami

 

Koszty dojazdu do siedziby biura ZO pokrywają właściwe Koła

 LINK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Obecność Obowiązkowa

 

Okręgowe Kolegium Sędziowie

oksedz@op.pl