Zezwolenia 2023

W kwesti wyjaśnienia treści zezwoleń na rzeki , zbiorniki , No Kill 

Dla członków PZW niniejsze Zezwolenie w wersji papierowej zabezpieczone hologramem lub Zezwolenie elektroniczne, które ważne jest z kartą wędkarską, oraz legitymacją członkowską PZW w której trwale umieszczono znaki składek na bieżący rok. 

Zezwolenia na rok 2023   papierowe z wklejonym znaczkiem  trwale umieszczonymi w legitymacji członkowskiej oraz zezwoleniach zabezpieczone hologramem. 

Przy zezwoleniach elektronicznych Fishster Decathlon wydrukowane zezwolenie wraz rejestrem połowu ryb  papierowym .   

Przy zezwoleniu elektronicznym E-zezwolenie wydrukowane zezwolenie zabezpieczone kodem QR oraz prowadzonym na bieżąco elektronicznym rejestrem połowu ryb  . 

 

w zezwoleniach na rzeki strona 16 

V. PODSTAWOWE WARUNKI UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB w obwodach rybackich oraz innych wodach objętych niniejszym zezwoleniem udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Tarnowie w roku 2023. § 4. ust. 3 prawidłowe brzmienie : 

3. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb objętych limitem ilościowym wymienionym w §4 ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 5 szt. w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia łowienia.