Propozycje zmian i uwagi do zezwoleń i warunków połowu ryb na rzekach, zbiornikach i stawach na 2024 rok

Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie informuje, że udostępnia wędkarzom, a także zarządom poszczególnych Kół ujednoliconą formę zgłaszania propozycji, uwag czy też błędów drukarskich w kwestii obowiązujących zezwoleń i warunków połowu ryb na rzekach, zbiornikach i stawach w Okręgu PZW Tarnów

Propozycje zapisów, uwagi, zauważone błędy drukarskie prosimy zgłaszać na adres: zezwoleniapzwtarnow@op.pl do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Po wyżej wymienionym terminie zgłoszone uwagi będą rozpatrywane przez Zarząd Okręgu podczas opracowywania zezwoleń i warunków połowu ryb na rzekach, zbiornikach i stawach na 2024 rok.

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród wędkarzy.