Prace na zbiorniku Trzydniaki S1 oraz Trzydniaki

 W dniu 31.05.2023 Członkowie Koła Relax prowadziło prace przy koszeniu brzegu od lasu oraz brzegu poprzecznego . 

Serdecznie Dziekujemy za wkład i prace 

 

 W dniach 05-06.06.2023 prowadzone był prace przy poprawie dróg dojazdowych do stanowisk wędkarskich . 

Serdecznie Dziekujemy Prezesowi Koła ZM Tarnów za poświecony czas oraz załatwienie . 

 

 W dniu 06.06.2023 Koło Żabno wykosiło stanowiska wędkarskie na grobli na łowisku Trzydniaki S1 

Serdecznie Dziękujemy za wkład i prace na zbiorniku 

 

W dniu 07.06.2023 na zbiorniku Trzydniaki S1 , S2  oraz Trzydniaki będą koszone przegi przez traktor z kosiarką . Wędkarzy prosimy o udostępnienie stanowisk celem wykoszenia

brzegów . 

 

--->LINK DO ZDJĘĆ<---