Stafii Janusz
  1. opieka nad stawami S-1, S-2, Dębina Zakrzowska,  Trzydniaki
Wasieczko Konrad
  1. Współpraca z Dawidem Błoniarczyk w zakresie spraw dotyczących z budowli hydrotechnicznych